Friday, November 26, 2010

Uudised: Animated Dreamsi paneel "Järelkasv"

Animated Dreams tuli, oli ja on selleks korraks lännu. Sellel aastal oli üks huvitavamaid päevi esimene, mil kinos Artis toimus kaks loengu- ja arutelupaneeli ühise nime all "Eesti anima hetkeseis". Tegin tõestuseks selle sündmuse toimumisest paar kehva moblafotot ja alljärgnevalt teen põgusad ja loodetavasti võimalikult täpsed ülevaated seal räägitust.


Esimene paneel teemal "Järelkasv" jõudis järeldusele, et tulevikus peame ilmselt aina rohkem arvestama iseõppinud, suuresti iserahastatud ja niiöelda omaette vaikselt nokitsevate animaatoritega, kelle tööd tihti ei jää alla suurte ja kogenud stuudiote töödele (seda mõttelist kontingenti esindas paneelil indie-autor Chintis Lundgren, pildil paremalt neljas). Ülo Pikkov (pildil paremalt esimene) andis aru Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakonna stabiilsest õppetööst ja muu jutu sees jõuti kollektiivsele järeldusele, et Eesti animatsioonil on praegu head ajad, mil võidetakse rahvusvahelistelt festivalidelt palju auhindu, akadeemilise kooliõppe kõrvalt on tekkimas iseõppinud järelkasvu ning animatsiooni jaoks on kasutust aina rohkemates meediumites. Ka Andres Mänd (pildil paremalt teine), kes õpetab Norras Volda koolis animatsiooni, nõustus heade aegade osas ning andis ülevaate arengutest oma Norra koolis. Karlo Funk (pildil paremalt kolmas) rääkis EFSA-st ja rahastamisest ning Mait Laas (pildil paremalt viies) andis mõista, et stuudiod ootavad ikka noort verd, kuid ei Nukufilm ega Joonisfilm suuda kõiki uusi režissööriambitsiooniga noori mahutada. Lõppu jäi kõlama lootus, et riik Eesti animalt stepslit seinast välja ei tõmba, sest riigi toetus on paratamatult üks praeguse õitsengu põhjuseid ja ka üks kvaliteetse järelkasvu eeldus.

Teisest paneelist nimega "Levi" räägin juba järgmises postituses.

No comments:

Post a Comment